MS Connect

Zapytaj nas!
zapytanie@ms-connect.pl
  tel. 22 882 08 17, 664 462 581

MS Connect jest marką wydzieloną ze struktur MS Services Sp. z o.o., w celu wzmocnienia specjalizacji w obszarze shopper i trade marketingu. Pracując na co dzień z liderami rynkowymi obserwujemy coraz większe zainteresowanie shopperem, jego zachowaniami w punkcie sprzedaży, preferencjami, przyzwyczajeniami.
 
Naszym celem jest opracowywanie skutecznych narzędzi promocji i komunikacji w MS-Connect, a następnie ich realizacja poprzez struktury terenowe MS Services.  Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zaoferować więcej korzyści oraz kompleksową obsługę.
 
W MS Services świadczyć będziemy dalej te usługi, z których jesteśmy najbardziej znani, tzn. outsourcing sił sprzedaży, merchandising oraz wszelkiego rodzaju akcje fieldowe, a także obserwujemy zachowania shopperów i wnioski z nich przenosimy na mechanizmy promocyjne.